CENNÍK

prekladateľských a tlmočníckych služieb

aktuálny od 1.1.2016

 

Preklady:

Služba                                                                     Jednotka          Cena, EUR

Preklad zo slovenčiny do ruštiny...................... 1 NS                          10, -

Preklad z ruštiny do slovenčiny........................ 1 NS                          12, -

Príplatok k základnej cene za odbornosť.......... 1 NS                       + 30%

Korektúra......................................................  1 NS                            5, -

 

Tlmočenie:

Služba                                                                        1 hod.      

Sprievodné tlmočenie...................................... 20, -                   

Konzekutívne tlmočenie................................... 25, -                   

Simultánne tlmočenie...................................... 35, -                   

Nie som platca DPH.

 

ÚČTOVANÉ JEDNOTKY:

Normostrana (NS) – štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier). Počíta sa každá, aj začatá normostrana.

Pracovný deň – časový úsek 8 (ôsmich) po sebe nasledujúcich hodín vrátane prestávok a prerušení.

Pracovný poldeň – časový úsek 4 (štyroch) po sebe nasledujúcich hodín vrátane prestávok a prerušení.

1 hodina - 60 min.

MINIMÁLNE ÚČTOVANÉ MNOŽSTVО:

Pri prekladoch - 1 NS

Pri tlmočení – 2 hod.


Mgr. Siarhei ZAROUSKI

preklady a tlmočenie

ruský jazyk - slovenský jazyk

KONTAKT:

Tel. +421 944 272 900

E-mail: s.zarouski@gmail.com

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky