TLMOČENIE

 

 

ponúkam simultánne, konzekutívne, sprievodné tlmočenie z ruštiny do slovenčiny a naopak v Slovenskej republike alebo v zahraničí:

 

 • počas konferencií,
 • prezentácií,
 • obchodných stretnutí,
 • seminárov,
 • školení,
 • telefonických rozhovorov,
 • a iné.

 

Objednávky prijímam e-mailom na s.zarouski@gmail.com alebo telefonicky na 0944272900.

 

Čo potrebujete zadať pri objednávke :

 

 • určiť druh tlmočenia (konzekutívne, simultánne, sprievodné, šušotáž);
 • zadať oblasť, v ktorej sa bude tlmočiť, okruh tém, prípadne scenár a pod;
 • poskytnúť materiály s terminológiou; relevantné webové stránky a pod.
      Ak sa jedná o simultánne/konferenčné tlmočenie, je potrebné vopred poskytnúť :
 • príspevky rečníkov;
 • mená/organizácie či spoločnosti účastníkov.

 

Aký typ tlmočenia potrebujete?

 

 • Simultánne tlmočenie je typ tlmočenia z jedného jazyka do druhého, pri ktorom tlmočník reprodukuje prejav súčasne s rečníkom. Tento typ tlmočenia sa používa na  medzinárodných konferenciách, stretnutiach a rokovaniach pri väčšom počte účastníkov.
 • Konzekutívne tlmočenie je typ tlmočenia z jedného jazyka do druhého, pri ktorom tlmočník reprodukuje prejav až po vypočutí celého textu alebo jeho časti. Tento typ tlmočenia sa používa pri stretnutiach a rokovaniach pri menšom počte účastníkov.
 • Šušotáž je druh simultánneho tlmočenia, iba jeden poslucháč (max. dvaja) požadujú pretlmočiť prejav rečníka, tlmočník sedí pri/za klientom a tichým hlasom tlmočí.
 • Sprievodné tlmočenie je typ tlmočenia, pri ktorom tlmočník sprevádza klienta a pomáha mu pri komunikácii v každej situácii. Používa sa pri neformálnych stretnutiach, prehliadkach miest, múzeí a pamiatok.

 


Mgr. Siarhei ZAROUSKI

preklady a tlmočenie

ruský jazyk - slovenský jazyk

KONTAKT:

Tel. +421 944 272 900

E-mail: s.zarouski@gmail.com

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky